Nieuws

IKV-bestuur en leden werken aan meer dynamiek en afwisseling

Tijdens de algemene ledenvergadering, op 14 mei jongstleden, deed het bestuur verslag van het afgelopen jaar, maar keek het vooral vooruit naar de komende periode. Nu het ledental de afgelopen periode is teruggelopen, is het zaak om nieuwe ondernemers aan te trekken maar ook aantrekkelijk te blijven voor bestaande leden. Het bestuur wil dit samendoen met de huidige leden, onder meer via nieuwe, afwisselende activiteiten. Het Blind Breakfast en de eerste IKV Wandeltocht zijn daarvan goede voorbeelden.

Het afgelopen boekjaar was voor IKV een jaar met twee gezichten. Er is hard gewerkt aan de tien speerpunten, die voorzitter Hewi Hoogendijk tijdens de ALV nog even stuk voor stuk langsliep en toelichtte. Op praktisch alle speerpunten is vooruitgang geboekt. Tegelijk is ledenwerving wel een aandachtspunt, waarvoor het bestuur, maar ook alle leden, zich sterk moeten maken. “We moeten het echt samen doen. Als lid kun je niet alleen afwachten en hopen dat anderen het voor je organiseren.”

Financiën in balans
Qua financiën was 2017 een jaar waarin de inkomsten en de kosten goed in balans waren, vertelde penningmeester Jan-Willem Vogels. Onder de streep was er een klein, positief resultaat dat aan de reserves is toegevoegd. Ook is er 5.000 euro aan de Jubileumpot toegevoegd, die dit jaar – IKV bestaat 55 jaar – zal worden gebruikt om in de tweede helft van het jaar een event te organiseren. De begroting voor 2018 gaat uit van een lagere omzet en een nihil-resultaat. De leden hebben de penningmeester tijdens de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Communicatie voor ledenwerving
Het communicatiebeleid van de vereniging staat ook grotendeels in het teken van de ledenwerving. Zo is er in april een ‘Get Inspired’ event georganiseerd dat heel breed binnen de ondernemerswereld van Vlaardingen is gecommuniceerd. Hier kwamen circa twintig nieuwe ondernemers op af waarvan een paar ook meteen lid van IKV zijn geworden. Het doel is om in de komende periode meer communicatie-acties te organiseren die tot doel hebben om meer leden te trekken.

Nieuwe activiteiten
De activiteitencommissie van de IKV is erg actief en geeft nadrukkelijk invulling aan de wens om meer dynamiek en afwisseling te creëren. Zo is dit jaar het Blind Breakfast geïntroduceerd, die op 24 mei a.s. opnieuw wordt gehouden bij 00SIX. En op zondag 27 mei kunnen IKV-leden en hun familieleden meedoen aan de eerste IKV Wandeltocht. Op 18 juni a.s. is de traditionele IKV Haringparty, dit keer georganiseerd bij de Buitenplaats in Vlaardingen. In september kunnen de leden dan weer meedoen aan de Golfdag en later in het najaar organiseren we weer een IKV Netwerkdiner.

‘Last mile’ oplossingen
Tot slot was er een toelichting én discussie over infrastructurele projecten. Volgens Daco Bokx maakt de IKV zich sterk voor de zogeheten ‘last mile’ oplossing op de drie stations in Vlaardingen. Als straks de metro gaat rijden (eind 2018, is nu de planning) dan is het voor werkgevers belangrijk dat hun mensen snel van en naar het station kunnen komen. Goede voorzieningen voor fietsers, maar bijvoorbeeld ook elektrische steppen of andere soorten vervoer op maat vanaf de stations, zouden mensen kunnen stimuleren om vaker het openbaar vervoer te gebruiken.

Discussie over verkeersdruk
Veel discussie riep de bouw van de Blankenburgtunnel op, inclusief de infrastructurele aanpassingen en het wel of niet verbreden van wegen. Leden zijn teleurgesteld over het effect van de tunnel in de A4, vanuit Delft. Vaak genoeg staan de stoplichten op rood, omdat er geen file in de nieuwe tunnel mag ontstaan. De vrees is dat de Blankenburgtunnel de druk op de A20 nog verder gaat verhogen, zeker als deze weg niet verder wordt verbreed. Deze problematiek zal IKV blijven aankaarten bij onder meer Rijkswaterstaat, maar het is niet een onderwerp waar makkelijk invloed op uit te oefenen is. Wel was er veel waardering en applaus voor alle inspanningen van Daco Bokx namens IKV bij de herstructurering van het knooppunt Vijfsluizen, die relatief met weinig problemen is uitgevoerd.

Tien jaar dochterverenigingen
De ALV werd besloten met de constatering door Abry Dijkshoorn dat hij inmiddels tien jaar geleden is begonnen met het opzetten van de Dochterverenigingen, en dat deze dochters nu echt ingebed zijn binnen de vereniging. “Het is een structuur die staat als een huis”. En de dochters dragen ook een vergoeding af aan de IKV. Tot slot deed bestuurslid Marco de Groot een oproep aan de leden om mee te denken én mee te praten over het verbeteren van lokaal aanbesteden. Het is een onderwerp dat continu aandacht nodig heeft, en Marco de Groot wil dit met enkele leden op een structurele manier de aandacht geven die het nodig heeft. Wilt u de presentatie van de ALV nog eens volledig nalezen, ga dan naar Documenten in Mijn IKV-omgeving.

Your Navigator
Na de ALV was er een iCafé waar de leden informeel konden bijpraten over de actuele zaken uit de vergadering, maar ook over alle andere onderwerpen die hen aan het hart gaan. Tevens presenteerde Kees Kuijlman een korte uiteenzetting over het belang van Your Navigator. Deze organisatie biedt ondernemers de mogelijkheid een mentor met specifieke kennis en ervaring te vinden, die samen met die ondernemer zijn of haar ondernemersvraag gaat oplossen. Leden van de IKV die daarbij willen helpen, hetzij als mentor of als ondernemer die een mentor nodig heeft, dan kunnen zij zich bij Your Navigator aanmelden. De avond werd afgesloten met een diner dat bestond uit heerlijke asperges.

Volg IKV op Social Media