Nieuws

Vlaardingen start aanbesteding voor onderhoud panden

De gemeente Vlaardingen gaat het regulier onderhoud van ongeveer 100 panden aanbesteden. De eerste stap, de marktconsultatie, is afgerond en de aanbesteding is op 11 april gepubliceerd. De geraamde opdrachtwaarden ligt boven de drempelbedragen van de (Europese) aanbestedingswet. Daarom is de gemeente verplicht een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen. Ze kiest daarbij voor een niet openbare procedure. Dit houdt in dat de gemeente eerst een selectieprocedure doorloopt.

Zowel lokale als landelijke bedrijven hebben tijdens de marktconsultatie de gemeente feedback gegeven op vragen als:
• Wat is er volgens u nodig om een dergelijke aanbesteding en opdracht te laten slagen?
• Wat is een interessante en verstandige schaalgrootte en perceelindeling voor een dergelijke opdracht (aantal gebouwen, m2’s BVO, financiële omvang/jaar, etc.)?
• Waarom adviseert u deze indeling?
Wie het geanonimiseerde verslag van de marktconsultatie wil bekijken kan dit doen via deze link. De reacties en adviezen zijn door de gemeente meegenomen en waar mogelijk verwerkt in de selectieleidraad.

Opgedeeld in drie percelen
Het regulier vastgoedonderhoud is een continu proces. De gemeente heeft ervoor gekozen om de opdracht in drie percelen te verdelen. Bedrijven die aan de minimumeisen voldoen, kunnen zich inschrijven op de aanbesteding. Op basis van verschillende selectiecriteria worden maximaal vijf bedrijven per perceel geselecteerd. Deze selectiecriteria kunt u vinden op Tenderned. Bedrijven kunnen zich voor een of meerdere percelen aanmelden. Na afronding van deze selectiefase start, met de geselecteerde gegadigde(n), de gunningsfase. De aanbesteding gaat dan besloten verder. U vindt de aanbesteding op deze site van Tenderned.

Documenten op Tenderned
Op 11 april zijn de documenten die nodig zijn voor de selectiefase op Tenderned geplaatst. Daar vindt u onder andere:
• de termijnen die worden gehanteerd;
• op welke wijze u verduidelijkingsvragen kunt stellen;
• aan welke criteria u moet voldoen om in aanmerking te komen voor selectie;
• op welke wijze u zich voor selectie kunt onderscheiden;
• hoe de selectieprocedure verloopt.

Eerlijk proces
Een aanbesteding vraagt onder andere dat alle partijen gelijk en gelijktijdig worden geïnformeerd. Alle communicatie over de aanbesteding verloopt dan ook volledig via Tenderned. Het is niet toegestaan om met de gemeente of betrokken partijen buiten Tenderned om te communiceren.

Volg IKV op Social Media